Styrelsen

Ordinarie ledamöter 
[Ordförande] Ola Ericsson, utvecklare
ola@teamevangelisation.com

[Vice Ordförande] Isak Hernquist, Lagerarbetare ochTeol. kand
isak@teamevangelisation.com

[Kassör] Roland Edvardsson, företagsledare
roland@teamevangelisation.com

[Sekreterare] Rebecka Benjaminsson Larsson, lärare
rebecka@teamevangelisation.com

[Lägersamordnare] Staffan Andersson, lärare
staffan@teamevangelisation.com

Sara Mellegård, mamma ledig

Mattias Larsson, lagerchef/it-ansvarig 
vaktis.mattias@teamevangelisation.com

Alexandra Jansson
alexandra@teamevangelisation.com

Marit Ekstener, rektor
marit@teamevangelisation.com

Suppleanter
Angelina Thorlin
angelina@teamevangelisation.com

Pär Alfredsson, pastor
par@teamevangelisation.com


Revisorer Jan Jonasson och Carl Gunnar Djerv
Revisorssuppleant Annika Erhngren

 

Pg: 63662-1  Bg: 524-8463

 

keryx.se

Annons

itpastorn.nu

Annons

@itpastorn

Annons

webbteknik.nu

Annons

foton love always